బంగాళదుంపలను చక్కగా ఉడికించాలంటే.. ఇలా చేయండి..

First Published Jun 10, 2021, 3:41 PM IST

బంగాళదుంపలను ఉడికించడం ఒక కళ. సరిగా ఉడికిన బంగాళదుంపలు మీ వంటను మరింత రుచిగా, కంటికింపుగా మార్చేస్తాయి.