ఈ ఫుడ్స్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టకూడదా? ఒకవేళ పవర్ పోతే వాటి పరిస్థితేంటి?

First Published Feb 16, 2021, 11:14 AM IST

దాదాపు ఫ్రిడ్జ్ లో పాలు, పెరుగు, కూరగాయలు, పండ్లు ఇలాంటివే ఎక్కువగా స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఇవి దాదాపు 48గంటల పాటు ఫ్రిడ్జ్ లో పాడవ్వకుండా ఉంటాయాట. ఆ తర్వాత మాత్రం పాడవ్వడం మొదలుపెడతాయట.