మొల్లకెత్తిన గింజలతో.. చిగురించే ఆరోగ్యం..

First Published Apr 21, 2021, 4:55 PM IST

చక్కటి ఆరోగ్యం మీ సొంతం కావాలంటే అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలనూ తినాలి. ఆకుకూరలు, పండ్లు, పప్పుధాన్యాలతో పాటు మొలకెత్తిన గింజలూ మీ ప్రతిరోజూ ఆహారంలో ఉండాలి.