యమ్మీ, టేస్టీ ఈవెనింగ్ స్నాక్స్.. నిమిషాల్లో తయారీ..!

First Published Apr 22, 2021, 12:05 PM IST

ఆఫీస్ వర్క్ టైమ్ లో స్నాక్స్ చేసుకోవడం అంటే కాస్త ఇబ్బందే. అలా అని రోజూ టీ, బిస్కెట్స్ తో సరిపెట్టుకోలేం కదా. అంటే.. చాలా త్వరగా నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోగలిగే.. ఈవెనింగ్స్ స్నాక్స్ ఉన్నాయి