మామిడిపండ్లు తింటే లావవుతారా? నిజమేంటంటే...

First Published May 28, 2021, 4:04 PM IST

పండ్లలో రారాజు మామిడి.. దీని రసభరితమైన తియ్యని రుచికి ఫిదా కానివాళ్లు ఉండరు. అయితే వేసవిలో లభించే ఈ అమృతఫలంతో లావు పెరుగుతారనే భయం చాలామందిలో ఉంటుంది. అయితే ఇది ఎంతవరకు నిజం..? అంటే ఇందులో కొంతభాగం వాస్తవం లేకపోలేదు. అతి సర్వత్రా వర్ఝయేత్ అనేది మామిడికి కూడా వర్తిస్తుంది.