రైస్ తింటే బరువు పెరుగుతారా..? తగ్గుతారా? అసలు నిజం ఇదే..!

First Published May 2, 2021, 11:34 AM IST

ఈ రోజుల్లో ఎవరైనా సరే.. బరువు తగ్గాలి అనగానే ముందు రైస్ ని పక్కన పెట్టేసి..డైట్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత కఠిన వ్యాయామాలు చేయడం మొదలుపెడతారు.