మిగిలిపోయిన చపాతీలతో.. టేస్టీ శాండ్ విచ్ తయారీ..

First Published Apr 1, 2021, 4:58 PM IST

మిగిలిపోయిన చపాతీలతో అద్భుతమైన స్నాక్ ఐటమ్ తయారు చేయచ్చు. చపాతీలు ఇష్టపడని వారు కూడా దీన్ని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అదే చపాతీ శాండ్ విచ్. మిగిలిపోయిన చపాతీలు, కూరగాయల ముక్కలు, మసాలాలు, సాస్ లు చేర్చి టేస్టీ టేస్టీ చపాతీ శాండ్ విచ్ తయారుచేయచ్చు.