మామిడి పండు తింటే బరువు పెరుగుతారా...?

First Published Mar 19, 2021, 10:51 AM IST

మామిడి పండులో విటమిన్ ఏ, విటమిన్ సీ లాంటి ఎన్నో పోషకాలు, విటమిన్లు ఉన్నాయి. కేవలం ఒక్క శాతం మాత్రమే ఫ్యాట్ ఉంటుంది.