ఈ లేబుల్స్ ఉన్న ఫుడ్ చాలా ప్రమాదం..!

First Published Apr 19, 2021, 10:38 AM IST

నచ్చినవి బుట్టలో వేసుకొని.. చివరగా బిల్ వేయించుకోవడం. ఇది చాలా కామన్ గా మనం చేసే పని. కానీ.. మీలో ఎవరైనా.. సూపర్ మార్కెట్లో వస్తువులు కొనేటప్పుడు దానిపై ఉన్న లేబుల్స్ ని ఎప్పుడైనా చెక్ చేశారా..?