బంగాళదుంప అటుకుల టిఫిన్... వేడివేడిగా తింటే.....

First Published Jun 7, 2021, 4:45 PM IST

అలూ పోహ... టేస్టీ నార్త్ ఇండియన్ రెసిపీ. దీన్ని చిన్నపిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు. ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో కానీ, ఈవినింగ్ టీ లేదా కాఫీతో స్నాక్స్ గా కానీ దీన్ని తినొచ్చు.