స్లీవ్ లెస్ కట్ మరీ అంత క్రిందకా.. రష్మీ యద అందాలకు పిల్లగాలికి కూడా వెర్రెక్కినట్లుంది!

First Published Feb 27, 2021, 8:06 PM IST

యాంకర్ రష్మీ అందం రోజురోజుకూ పెరుగుతుండగా, తగ్గుతుందా అంటే సందేహమే. అందాన్ని తిని బ్రతికేస్తుందేమో కానీ... రష్మీ యంగ్ ఏజ్ నుండి టీనేజ్ కి వస్తున్నట్లు ఉంది.