గాన గాంధర్వుడి అరుదైన చిత్రమాలిక.. ఎప్పుడూ చూసి ఉండరు!

First Published 25, Sep 2020, 2:24 PM

గాన గాంధర్వుడు ఎస్పీ బాలుసుబ్రమణ్యం ఇక లేరనే వార్త సినీ లోకం జీర్ణించుకోలేకపోతుంది. పాట మూగబోయిందని తెలిసి భావతాప్త హృదయంతో మౌనంగా ఉండిపోతున్నారు. ఐదున్నర దశాబ్దాల పాటు తన అమృతమైన, మధురమైన గాత్రంతో ఒలలాడించిన బాలుకి సంబంధించి పలు అరుదైన ఫోటోలను ఓ సారి చూద్దాం. 

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

loader