వయ్యారాల వడ్డాణం నడుముకు చుట్టిన సింగారాల అనసూయ... పరికిణీ పైకెత్తి......

First Published Jan 15, 2021, 10:42 AM IST

పండగ శోభ మొత్తం అనసూయ దగ్గరే ఉంది.  పట్టు లంగా ఓణీలో ముస్తాబై ప్రతి ఇంటికి పండగ కళ తీసుకొచ్చింది.