పచ్చని స్లీవ్ లెస్ డ్రెస్ లో వెచ్చని పరువాలు వడ్డించేసిన రష్మీ... మనసు గతితప్పితే తన తప్పుకాదట!

First Published Jan 30, 2021, 8:39 PM IST

బుల్లితెర స్టార్ యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ టాప్ టూ బాటమ్ పచ్చని దుస్తులలో వెచ్చని పరువాల వడ్డించింది. స్లీవ్ లెస్ టాప్ రష్మీ గ్లామర్ మరింత పెంచేస్తుంటే, ఫ్యాన్స్ లో గుండె దడ మొదలైపోయింది.