రివ్యూ : జీవా ‘జిప్సి’

First Published Jul 17, 2020, 2:28 PM IST

జోకర్(తమిళ)సినిమాతో నేషనల్ అవార్డ్ పొందిన డైరక్టర్ కొత్త సినిమా అంటే ఖచ్చితంగా చూడాలనిపిస్తుంది. అందులోనూ జోకర్ సినిమా ఏదో అవార్డ్ సినిమాలాగ బోర్ కొట్టదు. మన సొసైటీ వీపు చరిచి, అవసరమైతే చెంపలు వాచేలా కొట్టి మనను సుషుప్త్యావస్థ నుంచి జాగ్రదవస్థలోకి తీసుకొస్తుంది. మరి ఈ సినిమా కూడా ఆ పనే చేస్తుందా లేక, మనని గాఢ నిద్రలోకి పంపి,  స్వప్నావస్థ కలగచేస్తుందా , ఈ జిప్సీ కథేంటి, వలస జీవులైన జిప్సీల జీవితానికి ఈ సినిమాకు సంభందం ఉందా, ఇదేమన్నా చారిత్రక కథా వంటి విషయాలు రివ్యూలో చూద్దాం.