కోటులో కూడా ఇంత హాట్ గా కనిపించొచ్చా... కసిగా టెంప్ట్ చేస్తున్న కాజల్

First Published Feb 28, 2021, 9:21 PM IST

హాట్ ఫిగర్ ఉండాలే కానీ అవుట్ ఫిట్ తో సంబంధం లేకుండా గ్లామర్ తో కవ్వించొచ్చని కాజల్ నిరూపిస్తుంది. కోటు, ప్యాంటులో కూడా కాజల్ కళ్ళతో కసిగా వలవేసి లాగేస్తుంటే... ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.