బాలుని కడసారి చూసేందుకు భారీగా తరలిన అభిమానులు..అధికార లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు

First Published 26, Sep 2020, 9:56 AM

గాయకుడు ఎస్పీ బాలసుబ్రమణ్యం భౌతిక కాయానికి అంత్యక్రియలు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఈ ఉదయం 10.30గంటలకు తమిళనాడు, చెన్నైలోని తిరువళ్ళూరు జిల్లా రెడ్‌ హిల్స్ సమీపంలోని బాలు ఫామ్‌ హౌజ్‌ తామరైపాక్కంలో నిర్వహించనున్నారు. అందుకోసం ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి.

<p>బాలుని కడసారి చూసేందుకు అభిమాన లోకం ఆ ప్రాంతాని భారీగా వస్తున్నారు. వేల మంది అక్కడికి చేరుకున్నాయి. దీంతో అక్కడ రద్దీగా మారింది.</p>

బాలుని కడసారి చూసేందుకు అభిమాన లోకం ఆ ప్రాంతాని భారీగా వస్తున్నారు. వేల మంది అక్కడికి చేరుకున్నాయి. దీంతో అక్కడ రద్దీగా మారింది.

<p>బాలుని కడసారి చూసేందుకు అభిమాన లోకం ఆ ప్రాంతాని భారీగా వస్తున్నారు. వేల మంది అక్కడికి చేరుకున్నాయి. దీంతో అక్కడ రద్దీగా మారింది.</p>

బాలుని కడసారి చూసేందుకు అభిమాన లోకం ఆ ప్రాంతాని భారీగా వస్తున్నారు. వేల మంది అక్కడికి చేరుకున్నాయి. దీంతో అక్కడ రద్దీగా మారింది.

<p>బాలుని కడసారి చూసేందుకు అభిమాన లోకం ఆ ప్రాంతాని భారీగా వస్తున్నారు. వేల మంది అక్కడికి చేరుకున్నాయి. దీంతో అక్కడ రద్దీగా మారింది.</p>

బాలుని కడసారి చూసేందుకు అభిమాన లోకం ఆ ప్రాంతాని భారీగా వస్తున్నారు. వేల మంది అక్కడికి చేరుకున్నాయి. దీంతో అక్కడ రద్దీగా మారింది.

<p>బాలుని కడసారి చూసేందుకు అభిమాన లోకం ఆ ప్రాంతాని భారీగా వస్తున్నారు. వేల మంది అక్కడికి చేరుకున్నాయి. దీంతో అక్కడ రద్దీగా మారింది.</p>

బాలుని కడసారి చూసేందుకు అభిమాన లోకం ఆ ప్రాంతాని భారీగా వస్తున్నారు. వేల మంది అక్కడికి చేరుకున్నాయి. దీంతో అక్కడ రద్దీగా మారింది.

<p>బాలుని కడసారి చూసేందుకు అభిమాన లోకం ఆ ప్రాంతాని భారీగా వస్తున్నారు. వేల మంది అక్కడికి చేరుకున్నాయి. దీంతో అక్కడ రద్దీగా మారింది.</p>

బాలుని కడసారి చూసేందుకు అభిమాన లోకం ఆ ప్రాంతాని భారీగా వస్తున్నారు. వేల మంది అక్కడికి చేరుకున్నాయి. దీంతో అక్కడ రద్దీగా మారింది.

<p>బాలుని కడసారి చూసేందుకు అభిమాన లోకం ఆ ప్రాంతాని భారీగా వస్తున్నారు. వేల మంది అక్కడికి చేరుకున్నాయి. దీంతో అక్కడ రద్దీగా మారింది.</p>

బాలుని కడసారి చూసేందుకు అభిమాన లోకం ఆ ప్రాంతాని భారీగా వస్తున్నారు. వేల మంది అక్కడికి చేరుకున్నాయి. దీంతో అక్కడ రద్దీగా మారింది.

<p>బాలుని కడసారి చూసేందుకు అభిమాన లోకం ఆ ప్రాంతాని భారీగా వస్తున్నారు. వేల మంది అక్కడికి చేరుకున్నాయి. దీంతో అక్కడ రద్దీగా మారింది.</p>

బాలుని కడసారి చూసేందుకు అభిమాన లోకం ఆ ప్రాంతాని భారీగా వస్తున్నారు. వేల మంది అక్కడికి చేరుకున్నాయి. దీంతో అక్కడ రద్దీగా మారింది.

<p>బాలుని కడసారి చూసేందుకు అభిమాన లోకం ఆ ప్రాంతాని భారీగా వస్తున్నారు. వేల మంది అక్కడికి చేరుకున్నాయి. దీంతో అక్కడ రద్దీగా మారింది.</p>

బాలుని కడసారి చూసేందుకు అభిమాన లోకం ఆ ప్రాంతాని భారీగా వస్తున్నారు. వేల మంది అక్కడికి చేరుకున్నాయి. దీంతో అక్కడ రద్దీగా మారింది.

<p>బాలుని కడసారి చూసేందుకు అభిమాన లోకం ఆ ప్రాంతాని భారీగా వస్తున్నారు. వేల మంది అక్కడికి చేరుకున్నాయి. దీంతో అక్కడ రద్దీగా మారింది.</p>

బాలుని కడసారి చూసేందుకు అభిమాన లోకం ఆ ప్రాంతాని భారీగా వస్తున్నారు. వేల మంది అక్కడికి చేరుకున్నాయి. దీంతో అక్కడ రద్దీగా మారింది.

<p>బాలుని కడసారి చూసేందుకు అభిమాన లోకం ఆ ప్రాంతాని భారీగా వస్తున్నారు. వేల మంది అక్కడికి చేరుకున్నాయి. దీంతో అక్కడ రద్దీగా మారింది.</p>

బాలుని కడసారి చూసేందుకు అభిమాన లోకం ఆ ప్రాంతాని భారీగా వస్తున్నారు. వేల మంది అక్కడికి చేరుకున్నాయి. దీంతో అక్కడ రద్దీగా మారింది.

<p>బాలుని కడసారి చూసేందుకు అభిమాన లోకం ఆ ప్రాంతాని భారీగా వస్తున్నారు. వేల మంది అక్కడికి చేరుకున్నాయి. దీంతో అక్కడ రద్దీగా మారింది.</p>

బాలుని కడసారి చూసేందుకు అభిమాన లోకం ఆ ప్రాంతాని భారీగా వస్తున్నారు. వేల మంది అక్కడికి చేరుకున్నాయి. దీంతో అక్కడ రద్దీగా మారింది.

loader