పార్క్ లో తన అందాలను సూర్య కిరణాలు తాకుతుండగా, లో దుస్తుల్లో ఈషారెబ్బా తన్మయత్వం..ఎనిమిదో వింత!

First Published May 26, 2021, 3:26 PM IST

ఈషా రెబ్బా పార్క్ లో తన్మయత్వం పొందుతుంది. బ్రా కనిపించేలా లో దుస్తులు వేసుకుని పార్క్ లో పరువాలు పోయిందీ టాలీవుడ్‌ బ్యూటీ. సూర్య కిరణాలు ఈ అమ్మడి అందాలను ముద్దాడుతుండగా ఈషా పరశించిపోతుంది.