ఐశ్యర్యారాయ్-సల్మాన్ ఖాన్ : ఐష్ చివరిసారిగా సల్లూభాయ్ గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడిందంటే...

First Published May 19, 2021, 1:01 PM IST

సల్మాన్ ఖాన్, ఐశ్వర్యలు మళ్లీ వార్తల్లోకి వచ్చారు. వీరిద్దరి రిలేషన్ గురించి పలు పుకార్లు బి-టౌన్కు మళ్లీ షికార్లు చేస్తున్నాయి. వీటిలో కొన్ని నిజాలు కాగా మిగిలినవన్నీ పుకార్లు.