క్యూట్ గా ఉండే కలర్స్ స్వాతి.. ఇప్పుడేంటి ఇలా మారిపోయింది!

First Published Jan 17, 2020, 10:54 AM IST

యాంకర్ గా కెరీర్ మొదలుపెట్టిన స్వాతి.. 'కలర్స్' ప్రోగ్రాంతో కలర్స్ స్వాతిగా మారిపోయింది.