అవికా హాట్ & క్యూట్.. ఎంతగా మారిపోయిందో?

First Published 11, Feb 2020, 10:24 AM IST

photos courtesy: instagram

నేటితరం కుర్రాళ్లకు పరిచయం అక్కర్లేని పేరు అవికా గోర్. చిన్నారి పెళ్లి కూతురు సీరియల్ తో చిన్నప్పుడే అన్ని వర్గాల ఆడియెన్స్ ని ఆకర్షించిన ఈ అమ్మాయి ఇప్పుడు మరోలా ఎట్రాక్ట్ చేస్తోంది. 

(photos courtesy: instagram)నేటితరం కుర్రాళ్లకు పరిచయం అక్కర్లేని పేరు అవికా గోర్. చిన్నారి పెళ్లి కూతురు సీరియల్ తో చిన్నప్పుడే అన్ని వర్గాల ఆడియెన్స్ ని ఆకర్షించిన ఈ అమ్మాయి ఇప్పుడు మరోలా ఎట్రాక్ట్ చేస్తోంది.

(photos courtesy: instagram)నేటితరం కుర్రాళ్లకు పరిచయం అక్కర్లేని పేరు అవికా గోర్. చిన్నారి పెళ్లి కూతురు సీరియల్ తో చిన్నప్పుడే అన్ని వర్గాల ఆడియెన్స్ ని ఆకర్షించిన ఈ అమ్మాయి ఇప్పుడు మరోలా ఎట్రాక్ట్ చేస్తోంది.

(photos courtesy: instagram) ఫ్యాషన్ గాలి గట్టిగానే తగిలినట్లు అనిపిస్తోంది కదా..

(photos courtesy: instagram) ఫ్యాషన్ గాలి గట్టిగానే తగిలినట్లు అనిపిస్తోంది కదా..

(photos courtesy: instagram) హీరోయిన్ గా అడుగులు వేస్తున్న ఈ భామ ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ ట్రెండ్ ని ఫాలో అవుతోంది.

(photos courtesy: instagram) హీరోయిన్ గా అడుగులు వేస్తున్న ఈ భామ ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ ట్రెండ్ ని ఫాలో అవుతోంది.

(photos courtesy: instagram) హాట్ డ్రెస్సుల్లోనే కాకుండా అప్పుడపుడు ట్రెడిషనల్ లుక్ లో కూడా కనిపిస్తోంది.

(photos courtesy: instagram) హాట్ డ్రెస్సుల్లోనే కాకుండా అప్పుడపుడు ట్రెడిషనల్ లుక్ లో కూడా కనిపిస్తోంది.

(photos courtesy: instagram) అందుకే ఇప్పుడు కుర్రాళ్ళంతా ఈ బేబీని డ్రీమ్ గర్ల్ గా భావిస్తున్నారు.

(photos courtesy: instagram) అందుకే ఇప్పుడు కుర్రాళ్ళంతా ఈ బేబీని డ్రీమ్ గర్ల్ గా భావిస్తున్నారు.

(photos courtesy: instagram) నిజంగా అవికా ఇలా మారుతుందని ఎవరు ఊహించలేదు.

(photos courtesy: instagram) నిజంగా అవికా ఇలా మారుతుందని ఎవరు ఊహించలేదు.

(photos courtesy: instagram) ఉయ్యాలా జంపాల సినిమా వరకు సింపుల్ గా కనిపించిన బేబీ ఇప్పుడు మాత్రం ట్రెండ్ ని ఫాలో అవుతోంది.

(photos courtesy: instagram) ఉయ్యాలా జంపాల సినిమా వరకు సింపుల్ గా కనిపించిన బేబీ ఇప్పుడు మాత్రం ట్రెండ్ ని ఫాలో అవుతోంది.

(photos courtesy: instagram) మరీ ఈ లుక్కులతో ఎలాంటి ఆఫర్స్ ని అందుకుంటుందో చూడాలి.

(photos courtesy: instagram) మరీ ఈ లుక్కులతో ఎలాంటి ఆఫర్స్ ని అందుకుంటుందో చూడాలి.

(photos courtesy: instagram) అవికా హాట్ & క్యూట్.. ఎంతగా మారిపోయిందో?

(photos courtesy: instagram) అవికా హాట్ & క్యూట్.. ఎంతగా మారిపోయిందో?

(photos courtesy: instagram) అవికా హాట్ & క్యూట్.. ఎంతగా మారిపోయిందో?

(photos courtesy: instagram) అవికా హాట్ & క్యూట్.. ఎంతగా మారిపోయిందో?

(photos courtesy: instagram) అవికా హాట్ & క్యూట్.. ఎంతగా మారిపోయిందో?

(photos courtesy: instagram) అవికా హాట్ & క్యూట్.. ఎంతగా మారిపోయిందో?

(photos courtesy: instagram)  అవికా హాట్ & క్యూట్.. ఎంతగా మారిపోయిందో?

(photos courtesy: instagram) అవికా హాట్ & క్యూట్.. ఎంతగా మారిపోయిందో?

(photos courtesy: instagram) అవికా హాట్ & క్యూట్.. ఎంతగా మారిపోయిందో?

(photos courtesy: instagram) అవికా హాట్ & క్యూట్.. ఎంతగా మారిపోయిందో?

(photos courtesy: instagram) అవికా హాట్ & క్యూట్.. ఎంతగా మారిపోయిందో?

(photos courtesy: instagram) అవికా హాట్ & క్యూట్.. ఎంతగా మారిపోయిందో?

(photos courtesy: instagram)

(photos courtesy: instagram)

loader