అనిల్ కుంబ్లే నుంచి శిఖర్ ధావన్ దాకా... విడాకులు తీసుకున్న మహిళలను పెళ్లాడిన క్రికెటర్లు వీరే...

First Published Apr 27, 2021, 6:30 PM IST

జీవితంలో పెళ్లికి ఉండేంత ప్రాధాన్యం మరోదానికి ఉండదేమో. సరికొత్త జీవితానికి నాందిగా పిలువబడే పెళ్లి, ఇద్దరు వ్యక్తులను ఒక్కటిగా చేస్తుంది. విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా ఐపీఎల్ ద్వారా జనాలకు వినోదాన్ని అందించాలని తాపత్రయపడుతున్నారు మన క్రికెటర్లు.