భారతదేశాన్ని మార్చిన ఈ 5 బడ్జెట్లను నేటికీ దేశ ప్రజలు మర్చిపోలేరు.. అవేంటో తెలుసుకొండి..

First Published Jan 26, 2021, 2:09 PM IST

భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరం యూనియన్  బడ్జెట్ ను ఫిబ్రవరిలో సమర్పిస్తారు. అయితే స్వాతంత్ర్యం తరువాత కొన్ని అరుదైన బడ్జెట్లను  సమర్పించారు, వీటిని ప్రజలు ఇప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటారు. ఇలాంటి బడ్జెట్లను   ఇప్పటివరకు 5 మాత్రమే ఉన్నాయి, అయితే ఇవి కొన్ని కారణాల వల్ల మాత్రమే ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేల చేసాయి. ఈ బడ్జెట్లలో  కొన్నిటిని  బ్లాక్ బడ్జెట్, జెనరస్ ​​బడ్జెట్, రోల్ బ్యాక్ బడ్జెట్  అని పిలుస్తారు.