ఈ 22 ఏళ్ల వ్యక్తి లగ్జరీ లైఫ్ స్టయిల్ చూస్తే మీరు ఆశ్చరపోవాల్సిందే.. ఇతని సంపద ఎంతో తెలుసా.. ?

First Published Feb 25, 2021, 11:41 AM IST

భారతదేశంలో రాచరికం ముగిసి ఉండవచ్చు, కాని రాజులు ఇంకా చక్రవర్తుల వారసులు ఇప్పటికీ  ఉన్నారు. వారు రాజులు కాబట్టి వారికి కోట్ల సంపద ఉంటుంది. వారిలో ఒకరు జైపూర్ రాజకుటుంబానికి చెందిన పద్మనాబ్ సింగ్, అతను జైపూర్ రాచరిక మహారాజా. అతను జైపూర్ రాజకుటుంబానికి చెందిన 303వ వారసుడు. పద్మనాబ్ సింగ్ వయసు కేవలం 22 సంవత్సరాలు, కానీ ఆయనకు సుమారు 20 వేల కోట్ల విలువైన ఆస్తి ఉంది. పద్మనాబ్ సింగ్ కుటుంబం తమను తాము రాముడి వారసులుగా అభివర్ణించడం తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. మహారాజా పద్మనాబ్ సింగ్ గురించి కొన్ని ప్రత్యేక విషయాలు తెలుసుకుందాం...