లగ్జరీ కాస్ట్లీ కార్లు కొనేఅంతా ఉన్న మహీంద్ర కంపెనీ కార్లనే వాడుతున్న ఆనంద్ మహీంద్ర.. కారణం ఏంటంటే ?

First Published Mar 8, 2021, 6:33 PM IST

భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో ఇక్కడి చాలా మంది పెద్ద వ్యాపారవేత్తల కృషి కూడా ఉంది. వారు స్థాపించిన సంస్థల కృషి కారణంగా  భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో సహాయ సహకారాన్ని ఇప్పటికీ కొనసాగిస్తున్నారు.