రైతుల కోసం భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఆటోమేటిక్ హైబ్రిడ్ ట్రాక్టర్.. ఇంధనాన్ని కూడా 50% ఆదా చేస్తుంది..

First Published May 7, 2021, 3:41 PM IST

ప్రోక్సెక్టో దేశంలో మొట్టమొదటి పూర్తి ఆటోమేటిక్ హైబ్రిడ్ ట్రాక్టర్ హెచ్‌ఏ‌వి ఎస్1 ను విడుదల చేసింది. ప్రత్యేక విషయం ఏమిటంటే ఈ ట్రాక్టర్ లో ఎటువంటి బ్యాటరీని ఉపయోగించలేదు. ఈ హైబ్రిడ్ ట్రాక్టర్‌లో రెండు డజన్లకు పైగా ఆకర్షణీయమైన  ఫీచర్లు ఉన్నాయని కంపెనీ తెలిపింది.