వాస్తు దోషాలు.. ఇలా చేస్తే.. ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి కలకలలాడుతుంది

First Published 24, Aug 2020, 2:40 PM

ఇంట్లో కొన్ని మార్పులు చేసుకంటే.. లక్ష్మీ దేవి, కుభేర స్వామి సంతోషిస్తారట. తద్వారా.. ఇంట్లో నిత్యం సంపద పెరుగుతుందని వారు చెబుతున్నారు. మరి ధన సమస్యలు తీరడానికి ఎలాంటి మార్పులు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం..

<p>జోతిష్యాన్ని, వాస్తును చాలా మంది నమ్ముతారు. మరి కొందరు వాటిని పెద్దగా పట్టించుకోరు. అయితే.. వాస్తుశాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం.. కొన్ని రకాల మార్పులు చేసుకుంటే.. ఇంట్లో ధన లక్ష్మి కలకలాడుతుందట.</p>

జోతిష్యాన్ని, వాస్తును చాలా మంది నమ్ముతారు. మరి కొందరు వాటిని పెద్దగా పట్టించుకోరు. అయితే.. వాస్తుశాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం.. కొన్ని రకాల మార్పులు చేసుకుంటే.. ఇంట్లో ధన లక్ష్మి కలకలాడుతుందట.

<p>ఇంట్లో కొన్ని మార్పులు చేసుకంటే.. లక్ష్మీ దేవి, కుభేర స్వామి సంతోషిస్తారట. తద్వారా.. ఇంట్లో నిత్యం సంపద పెరుగుతుందని వారు చెబుతున్నారు. మరి ధన సమస్యలు తీరడానికి ఎలాంటి మార్పులు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం..</p>

ఇంట్లో కొన్ని మార్పులు చేసుకంటే.. లక్ష్మీ దేవి, కుభేర స్వామి సంతోషిస్తారట. తద్వారా.. ఇంట్లో నిత్యం సంపద పెరుగుతుందని వారు చెబుతున్నారు. మరి ధన సమస్యలు తీరడానికి ఎలాంటి మార్పులు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం..

<p><strong>1. ఇంట్లోని ఉత్తరం దిక్కు ఉన్న గోడలు నీలి రంగులో ఉండాలి.</strong><br />
&nbsp;</p>

1. ఇంట్లోని ఉత్తరం దిక్కు ఉన్న గోడలు నీలి రంగులో ఉండాలి.
 

<p><br />
<strong>2.ఇంట్లో నీరు కూడా ఉత్తరం వైపు ఉండేలా చూసుకోవాలి.</strong><br />
&nbsp;</p>


2.ఇంట్లో నీరు కూడా ఉత్తరం వైపు ఉండేలా చూసుకోవాలి.
 

<p><br />
<strong>3.ఇంట్లో గణేషుని, లక్ష్మీ దేవి విగ్రహాలను &nbsp;తూర్పు- ఉత్తర దిక్కులో ఉంచాలి.</strong></p>


3.ఇంట్లో గణేషుని, లక్ష్మీ దేవి విగ్రహాలను  తూర్పు- ఉత్తర దిక్కులో ఉంచాలి.

<p><strong>4.ఈ శాన్య మూలలలో చెత్త పడేయ కూడదు. ఆ ప్లేస్ లో చాలా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.</strong></p>

4.ఈ శాన్య మూలలలో చెత్త పడేయ కూడదు. ఆ ప్లేస్ లో చాలా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.

<p><strong>5.ఉత్తర మార్గంలో తులసి లేదా, ఉసిరి మొక్కను పెంచుకోవాలి.</strong></p>

5.ఉత్తర మార్గంలో తులసి లేదా, ఉసిరి మొక్కను పెంచుకోవాలి.

<p><br />
<strong>6.ఇంట్లో వాటర్ ట్యాంకులో లేదా.. &nbsp;నీటిలో వెండి నాణేం కానీ.. వెండి తాబేలు కానీ ఉంచాలి.</strong></p>


6.ఇంట్లో వాటర్ ట్యాంకులో లేదా..  నీటిలో వెండి నాణేం కానీ.. వెండి తాబేలు కానీ ఉంచాలి.

<p><br />
<strong>7.దక్షిణ మూలలో బంగారం, నగలు ఉంచరాదు.</strong></p>


7.దక్షిణ మూలలో బంగారం, నగలు ఉంచరాదు.

<p><strong>8.ఇంటికి దక్షిణ మూలలో ఓ గాజు గ్లాసులో వెండి నాణేం ఉంచాలి.</strong></p>

8.ఇంటికి దక్షిణ మూలలో ఓ గాజు గ్లాసులో వెండి నాణేం ఉంచాలి.

<p><br />
<strong>9. ఇంటికి దక్షిణ మూలలో ఎక్వేరియం లాంటివి పెట్టకూడదు.</strong></p>


9. ఇంటికి దక్షిణ మూలలో ఎక్వేరియం లాంటివి పెట్టకూడదు.

<p><strong>10.దక్షిణ మూలలో నీలి రంగు పిరమిడ్ ని ఉంచాలి.&nbsp;</strong></p>

10.దక్షిణ మూలలో నీలి రంగు పిరమిడ్ ని ఉంచాలి. 

loader