వారఫలితాలు తేదీ ఏప్రిల్ 16 శుక్రవారం నుండి 22 గురువారం 2021

First Published Apr 16, 2021, 8:59 AM IST

ఈ వారం రాశిఫలాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఓ రాశివారికి   ఈ వారం వ్యాపారాలలో  తగినంత లాభాలు అందుతాయి. ఉద్యోగాలలో కోరుకున్న మార్పులు పొందుతారు. కళారంగం వారికి  విశేష ఆదరణ. వారం చివరిలో శ్రమాధిక్యం. ఒప్పందాలలో ఆటంకాలు. పనులు అనుకున్న రీతిలో పూర్తి చేస్తారు.