సెప్టెంబర్ నెల రాశిఫలాలు

First Published 3, Sep 2019, 1:36 PM IST

సెప్టెంబర్ మాస ఫలాలు ఇలా ఉన్నాయి

మేషం : వీరికి గోచార గ్రహ స్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. గృహ, కుటుంబ విషయాలలో ఆనందప్రద వాతావరణం. జనసహకారం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. విద్యార్ధులకు ఇది ఉత్తమ సమయం. వీరికి పొటీ రంగంలో విజయావకాశాలు అధికంగా ఉంటాయి. దానధర్మాలకు ధనం వెచ్చిస్తారు. వృత్తి,ఉద్యోగ విషయాలు సామాన్యంగ ఉంటాయి. 5,6 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి సుబ్రహ్మణ్యారాధన, దత్తాత్రేయస్తోత్ర పారాయణ, శివారాధన, గణపతి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

మేషం : వీరికి గోచార గ్రహ స్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. గృహ, కుటుంబ విషయాలలో ఆనందప్రద వాతావరణం. జనసహకారం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. విద్యార్ధులకు ఇది ఉత్తమ సమయం. వీరికి పొటీ రంగంలో విజయావకాశాలు అధికంగా ఉంటాయి. దానధర్మాలకు ధనం వెచ్చిస్తారు. వృత్తి,ఉద్యోగ విషయాలు సామాన్యంగ ఉంటాయి. 5,6 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి సుబ్రహ్మణ్యారాధన, దత్తాత్రేయస్తోత్ర పారాయణ, శివారాధన, గణపతి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

వృషభం : వీరికి గోచార గ్రహ స్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. విద్యార్ధులు ఉత్తమ ఫలితాలు ఆశించవచ్చు. గృహ, కుటుంబ విషయాలలో ఆనందప్రద వాతావరణం.సామాజిక సంబంధాల విషయంలో చక్కటి అనుబంధం ఏర్పడును. వృత్తి, ఉద్యోగాల విషయములో పొటీ తత్త్వం ఉంటుంది. ఇతరులతో మ్లాడునప్పుడు ఆచి తూచి వ్యవహరించాలి. 7,8,9 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి ఆదిత్యహృదయ స్తోత్ర పారాయణ, నరసింహ అరాధన, శివారాధన, దుర్గాస్తోత్ర పారాయణ శ్రేయస్కరం.

వృషభం : వీరికి గోచార గ్రహ స్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. విద్యార్ధులు ఉత్తమ ఫలితాలు ఆశించవచ్చు. గృహ, కుటుంబ విషయాలలో ఆనందప్రద వాతావరణం.సామాజిక సంబంధాల విషయంలో చక్కటి అనుబంధం ఏర్పడును. వృత్తి, ఉద్యోగాల విషయములో పొటీ తత్త్వం ఉంటుంది. ఇతరులతో మ్లాడునప్పుడు ఆచి తూచి వ్యవహరించాలి. 7,8,9 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి ఆదిత్యహృదయ స్తోత్ర పారాయణ, నరసింహ అరాధన, శివారాధన, దుర్గాస్తోత్ర పారాయణ శ్రేయస్కరం.

మిధునం : వీరికి గోచార గ్రహ స్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. సోదరసహకారం ప్రయోజనకరగా ఉండును. గృహ, కుటుంబ విషయాలలో ఆనంద ప్రద వాతావరణం. విద్యార్ధులకు ఇది ఉత్తమ సమయం. భాగస్వామ్య వ్యవహారాలలో జాగ్రత్త అవసరర. గతంలో ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చుకోవడం వలన గౌరవం పెరుగుతుంది. 10,11 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి దత్తాత్రేయ స్తోత్ర పారాయణ, శివారాధన, దుర్గాస్తోత్ర పారాయణ శ్రేయస్కరం.

మిధునం : వీరికి గోచార గ్రహ స్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. సోదరసహకారం ప్రయోజనకరగా ఉండును. గృహ, కుటుంబ విషయాలలో ఆనంద ప్రద వాతావరణం. విద్యార్ధులకు ఇది ఉత్తమ సమయం. భాగస్వామ్య వ్యవహారాలలో జాగ్రత్త అవసరర. గతంలో ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చుకోవడం వలన గౌరవం పెరుగుతుంది. 10,11 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి దత్తాత్రేయ స్తోత్ర పారాయణ, శివారాధన, దుర్గాస్తోత్ర పారాయణ శ్రేయస్కరం.

కర్కాటకం : వీరికి గోచార గ్రహ స్థితి అనుకూలం. గృహ, కుటుంబ విషయాలలో ఆనందప్రద వాతావరణం. మానసిక ప్రశాంతత సిద్ధిస్తుంది. వీరి సలహాలతో ఎదుటివారు అభివృద్ధిని సాధిస్తారు. పొటీ రంగంలో విజయావకాశాలు అధికం. దూర ప్రయాణాలకు అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. జనసహకారం ప్రయోజనకరంగా ఉండును. 12,13,14 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి దుర్గాస్తోత్ర పారాయణ శ్రేయస్కరం.

కర్కాటకం : వీరికి గోచార గ్రహ స్థితి అనుకూలం. గృహ, కుటుంబ విషయాలలో ఆనందప్రద వాతావరణం. మానసిక ప్రశాంతత సిద్ధిస్తుంది. వీరి సలహాలతో ఎదుటివారు అభివృద్ధిని సాధిస్తారు. పొటీ రంగంలో విజయావకాశాలు అధికం. దూర ప్రయాణాలకు అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. జనసహకారం ప్రయోజనకరంగా ఉండును. 12,13,14 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి దుర్గాస్తోత్ర పారాయణ శ్రేయస్కరం.

సింహం : వీరికి గోచార గ్రహ స్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. ఆర్ధిక విజయాలు సూచితం. గృహ, కుటుంబ విషయాలలో ఆనందప్రద వాతావరణం. పాత బాకీలు వసూలయ్యే అవకాశం. సంతాన వర్గం యొక్క విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలి. పుణ్య కార్యాలకు వ్యయం అధికంగా చేస్తారు. 15,16 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి ఆదిత్య హృదయ స్తోత్ర పారాయణ, సుబ్రహ్మణ్యారాధన, దత్తాత్రేయ స్తోత్ర పారాయణ, శివారాధన, గణపతి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

సింహం : వీరికి గోచార గ్రహ స్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. ఆర్ధిక విజయాలు సూచితం. గృహ, కుటుంబ విషయాలలో ఆనందప్రద వాతావరణం. పాత బాకీలు వసూలయ్యే అవకాశం. సంతాన వర్గం యొక్క విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలి. పుణ్య కార్యాలకు వ్యయం అధికంగా చేస్తారు. 15,16 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి ఆదిత్య హృదయ స్తోత్ర పారాయణ, సుబ్రహ్మణ్యారాధన, దత్తాత్రేయ స్తోత్ర పారాయణ, శివారాధన, గణపతి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

కన్య : వీరికి గోచార గ్రహ స్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. స్నేహసంబంధాలు వృద్ధి చెందుతాయి. గృహ, కుటుంబ విషయాలలో ఆనందప్రద వాతావరణం. వాహనాలకు సంబంధించి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. రావలసిన సొమ్ము చేతికందుతుంది. ఆరోగ్య విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం. 17,18,19 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి ఆదిత్య హృదయ స్తోత్ర పారాయణ, సుబ్రహ్మణ్యారాధన, విష్ణ్వారాధన, దత్తాత్రేయ స్తోత్ర పారాయణ, శివారాధన, గణపతి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

కన్య : వీరికి గోచార గ్రహ స్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. స్నేహసంబంధాలు వృద్ధి చెందుతాయి. గృహ, కుటుంబ విషయాలలో ఆనందప్రద వాతావరణం. వాహనాలకు సంబంధించి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. రావలసిన సొమ్ము చేతికందుతుంది. ఆరోగ్య విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం. 17,18,19 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి ఆదిత్య హృదయ స్తోత్ర పారాయణ, సుబ్రహ్మణ్యారాధన, విష్ణ్వారాధన, దత్తాత్రేయ స్తోత్ర పారాయణ, శివారాధన, గణపతి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

తుల : వీరికి గోచార గ్రహ స్థితి అనుకూలం. వృత్తి, ఉద్యోగ విషయాలలో అనుకూలత సూచితం. గృహ, కుటుంబ విషయాలలో ఆనందప్రద వాతావరణం. సేవక జనసహకారం లభిస్తుంది. వాగ్దానాలు ఇచ్చినవి నెరవేర్చుకొందురు. పుణ్యక్షేత్ర దర్శనం సూచితం. 20,21 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి దుర్గా స్తోత్ర పారాయణ శ్రేయస్కరం.

తుల : వీరికి గోచార గ్రహ స్థితి అనుకూలం. వృత్తి, ఉద్యోగ విషయాలలో అనుకూలత సూచితం. గృహ, కుటుంబ విషయాలలో ఆనందప్రద వాతావరణం. సేవక జనసహకారం లభిస్తుంది. వాగ్దానాలు ఇచ్చినవి నెరవేర్చుకొందురు. పుణ్యక్షేత్ర దర్శనం సూచితం. 20,21 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి దుర్గా స్తోత్ర పారాయణ శ్రేయస్కరం.

వృశ్చికం : వీరికి శీఘ్ర గమన గోచార గ్రహ స్థితి అనుకూలం. వృత్తి, ఉద్యోగ విషయాలలో పదోన్నతి, ఆర్ధిక లాభాలు సూచితం. సోదరుల సహకారం లభించును. విద్యార్ధులకు ఉత్తమ సమయం. గృహ, కుటుంబ విషయాల్లో ఆనందప్రద వాతావరణం నెలకొనును. ఇతరులతో మ్లాడునప్పుడు జాగ్రత్తగ వహించాలి. సంతానవర్గం లోనివారు అభివృద్ధిని సాధించగల్గుతారు. అనుకోని ఖర్చులు ఇబ్బందిని కలిగిస్తాయి. 22,23 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి దత్తాత్రేయ స్తోత్ర పారాయణ, శివారాధన, గణపతి ఆరాధన శ్రేయస్కరం. ఎక్కువ వ్యయము చేస్తారు.

వృశ్చికం : వీరికి శీఘ్ర గమన గోచార గ్రహ స్థితి అనుకూలం. వృత్తి, ఉద్యోగ విషయాలలో పదోన్నతి, ఆర్ధిక లాభాలు సూచితం. సోదరుల సహకారం లభించును. విద్యార్ధులకు ఉత్తమ సమయం. గృహ, కుటుంబ విషయాల్లో ఆనందప్రద వాతావరణం నెలకొనును. ఇతరులతో మ్లాడునప్పుడు జాగ్రత్తగ వహించాలి. సంతానవర్గం లోనివారు అభివృద్ధిని సాధించగల్గుతారు. అనుకోని ఖర్చులు ఇబ్బందిని కలిగిస్తాయి. 22,23 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి దత్తాత్రేయ స్తోత్ర పారాయణ, శివారాధన, గణపతి ఆరాధన శ్రేయస్కరం. ఎక్కువ వ్యయము చేస్తారు.

వీరికి గోచార గ్రహస్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. వృత్తి ఉద్యోగ విషయాల్లో పదోన్నతి సూచితం. గృహ, కుటుంబ విషయాల్లో అనుకూల వాతావరణం సూచితం. విద్యార్థులకు అనుకూల సమయం.దానధర్మాలకై ఖర్చు చేస్తారు. సేవక జనసహకారం లభిస్తుంది. స్వప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యం తగ్గును. 24,25 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి సుబ్రహ్మణ్యారాధన, దత్తాత్రేయ స్తోత్ర పారాయణ, శివారాధన, గణపతి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

వీరికి గోచార గ్రహస్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. వృత్తి ఉద్యోగ విషయాల్లో పదోన్నతి సూచితం. గృహ, కుటుంబ విషయాల్లో అనుకూల వాతావరణం సూచితం. విద్యార్థులకు అనుకూల సమయం.దానధర్మాలకై ఖర్చు చేస్తారు. సేవక జనసహకారం లభిస్తుంది. స్వప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యం తగ్గును. 24,25 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి సుబ్రహ్మణ్యారాధన, దత్తాత్రేయ స్తోత్ర పారాయణ, శివారాధన, గణపతి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

మకరం : వీరికి గోచార గ్రహ స్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. ఆకస్మిక ధనలాభం సూచితం.గృహ, కుటుంబ విషయాలలో ఆనందప్రద వాతావరణం నెలకొనును. మిత్రుల వలన ఆర్ధిక లాభాలు సమకూరుతాయి. పొటీ రంగంలో విజయావకాశాలు అధికం. ఆరోగ్య విషయంలో మరియు ప్రయాణాలలో జాగ్రత్తగ అవసరం. రావలసిన సొమ్ము ఆలస్యంగా చేతికందుతుంది. 26,27 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి ఆదిత్యహృదయస్తోత్ర పారాయణ, సుబ్రహ్మణ్యారాధన, శివారాధన, గణపతి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

మకరం : వీరికి గోచార గ్రహ స్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. ఆకస్మిక ధనలాభం సూచితం.గృహ, కుటుంబ విషయాలలో ఆనందప్రద వాతావరణం నెలకొనును. మిత్రుల వలన ఆర్ధిక లాభాలు సమకూరుతాయి. పొటీ రంగంలో విజయావకాశాలు అధికం. ఆరోగ్య విషయంలో మరియు ప్రయాణాలలో జాగ్రత్తగ అవసరం. రావలసిన సొమ్ము ఆలస్యంగా చేతికందుతుంది. 26,27 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి ఆదిత్యహృదయస్తోత్ర పారాయణ, సుబ్రహ్మణ్యారాధన, శివారాధన, గణపతి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

కుంభం : వీరికి గోచార గ్రహ స్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. ఆకస్మిక ధనలాభం సూచితం. వృత్తి వ్యపారాదులలో అనుకూల వాతావరణం. నూతన గృహ నిర్మాణాలకు అవకాశం ఉన్నది. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఆర్ధిక ప్రయోజనాలు బాగుంటాయి. 28,29 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి ఆదిత్య హృదయ స్తోత్ర పారాయణ, సుబ్రహ్మణ్యారాధన, లక్ష్మీ ఆరాధన,శివారాధన, దుర్గా స్తోత్ర పారాయణ శ్రేయస్కరం.

కుంభం : వీరికి గోచార గ్రహ స్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. ఆకస్మిక ధనలాభం సూచితం. వృత్తి వ్యపారాదులలో అనుకూల వాతావరణం. నూతన గృహ నిర్మాణాలకు అవకాశం ఉన్నది. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఆర్ధిక ప్రయోజనాలు బాగుంటాయి. 28,29 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి ఆదిత్య హృదయ స్తోత్ర పారాయణ, సుబ్రహ్మణ్యారాధన, లక్ష్మీ ఆరాధన,శివారాధన, దుర్గా స్తోత్ర పారాయణ శ్రేయస్కరం.

. మీనం : వీరికి గోచార గ్రహ స్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. విద్యార్ధులకు ఉత్తమ సమయం. సంతాన వర్గ అభివృద్ది ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. భాగస్వామ్య వ్యవహారాల్లో శ్రద్ధ అవసరం. ఆధ్యాత్మిక విషయాసక్తి పెరుగును. విద్యారంగంలో సమయపాలన అవసరం. వృత్తి స్థానంలో ఆలస్యాలు చోటు చేసుకునే అవకాశం. 30,2,3 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి ఆదిత్య హృదయ స్తోత్ర పారాయణ, సుబ్రహ్మణ్యారాధన, లక్ష్మీ ఆరాధన,శివారాధన, దుర్గా స్తోత్ర పారాయణ శ్రేయస్కరం.

. మీనం : వీరికి గోచార గ్రహ స్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. విద్యార్ధులకు ఉత్తమ సమయం. సంతాన వర్గ అభివృద్ది ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. భాగస్వామ్య వ్యవహారాల్లో శ్రద్ధ అవసరం. ఆధ్యాత్మిక విషయాసక్తి పెరుగును. విద్యారంగంలో సమయపాలన అవసరం. వృత్తి స్థానంలో ఆలస్యాలు చోటు చేసుకునే అవకాశం. 30,2,3 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి ఆదిత్య హృదయ స్తోత్ర పారాయణ, సుబ్రహ్మణ్యారాధన, లక్ష్మీ ఆరాధన,శివారాధన, దుర్గా స్తోత్ర పారాయణ శ్రేయస్కరం.

loader