వాస్తు ప్రకారం ఈ మార్పులు చేసుకుంటే.. వారు పట్టిందల్లా బంగారమే!

First Published 29, Aug 2020, 3:03 PM

ఇంటి ఉత్తర భాగంలో నీలం రంగు పిరమిడ్ పెట్టుకోవడం మంచిది. ఇలా పెట్టడం వలన సంపద పెరుగుతుంది.
 

<p>డబ్బులు సంపాదించాలని.. సంపాదించిన దానిని దాచుకోవాలని ఎవరికి మాత్రం ఉండదు చెప్పండి. కానీ కొందరికి ఎంత సంపాదించినా.. రూపాయి కూడా మిగలదు. వాళ్లు ఎంత కష్టపడినా శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కదు. అలాంటి వారు వాళ్ల ఇంటి వాస్తు దోషాలను సరిచేసుకోవడం మంచిది.</p>

డబ్బులు సంపాదించాలని.. సంపాదించిన దానిని దాచుకోవాలని ఎవరికి మాత్రం ఉండదు చెప్పండి. కానీ కొందరికి ఎంత సంపాదించినా.. రూపాయి కూడా మిగలదు. వాళ్లు ఎంత కష్టపడినా శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కదు. అలాంటి వారు వాళ్ల ఇంటి వాస్తు దోషాలను సరిచేసుకోవడం మంచిది.

<p><strong>మనం కునక వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో కొన్ని మార్పులు చేసుకుంటే.. వారు పట్టిందల్లా బంగారమే అవుతుందని నిపుణులు &nbsp;చెబుతున్నారు. మరి ఆ మార్పులు ఏంటో.. మనమూ ఓసారి చూసేద్దామా..</strong></p>

మనం కునక వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో కొన్ని మార్పులు చేసుకుంటే.. వారు పట్టిందల్లా బంగారమే అవుతుందని నిపుణులు  చెబుతున్నారు. మరి ఆ మార్పులు ఏంటో.. మనమూ ఓసారి చూసేద్దామా..

<p><strong>నీటి ట్యాంక్‌లో శంఖం గుండ్లు, వెండి నాణేలు లేదా వెండి తాబేళ్లు ఉంచండి.</strong></p>

నీటి ట్యాంక్‌లో శంఖం గుండ్లు, వెండి నాణేలు లేదా వెండి తాబేళ్లు ఉంచండి.

<p><strong>ఉత్తరం వైపున ఒక పెద్ద గాజు గిన్నె ఉంచండి మరియు అందులో వెండి నాణెం ఉంచండి.</strong></p>

ఉత్తరం వైపున ఒక పెద్ద గాజు గిన్నె ఉంచండి మరియు అందులో వెండి నాణెం ఉంచండి.

<p><br />
<strong>ఇంటి ఉత్తర భాగంలో నీలం రంగు పిరమిడ్ పెట్టుకోవడం మంచిది. ఇలా పెట్టడం వలన సంపద పెరుగుతుంది.</strong></p>


ఇంటి ఉత్తర భాగంలో నీలం రంగు పిరమిడ్ పెట్టుకోవడం మంచిది. ఇలా పెట్టడం వలన సంపద పెరుగుతుంది.

<p><br />
<strong>తూర్పు-ఉత్తర మూలలో గణేశ, లక్ష్మీ విగ్రహాలను ఆరాధించండి.</strong></p>


తూర్పు-ఉత్తర మూలలో గణేశ, లక్ష్మీ విగ్రహాలను ఆరాధించండి.

<p><strong>ఇంటి ఉత్తర మూల గోడలు నీలం రంగులో ఉండటం మంచిది.</strong></p>

ఇంటి ఉత్తర మూల గోడలు నీలం రంగులో ఉండటం మంచిది.

<p><br />
<strong>ఇంట్లో నీటి ప్రాంతం కూడా ఉత్తరం భాగంలోనే ఉండాలి.</strong></p>


ఇంట్లో నీటి ప్రాంతం కూడా ఉత్తరం భాగంలోనే ఉండాలి.

<p><strong>తులసి, ఉసిరి మొక్కను ఇంటికి ఉత్తరం దిక్కు అమర్చుకోవాలి.</strong></p>

తులసి, ఉసిరి మొక్కను ఇంటికి ఉత్తరం దిక్కు అమర్చుకోవాలి.

<p><br />
<strong>ఇంటికి ఉత్తరం వైపు నగదు, బంగారం దాచుకుంటే.. వారికి లక్ష్మీదేవి కలిసి వస్తుంది.</strong></p>


ఇంటికి ఉత్తరం వైపు నగదు, బంగారం దాచుకుంటే.. వారికి లక్ష్మీదేవి కలిసి వస్తుంది.

<p><strong>ఎక్వేరియం, డెకరేటివ్ వస్తువులన్నీ కూడా ఇంటికి ఉత్తరం వైపే ఉండాలి.&nbsp;</strong></p>

ఎక్వేరియం, డెకరేటివ్ వస్తువులన్నీ కూడా ఇంటికి ఉత్తరం వైపే ఉండాలి. 

loader