జులై నెల రాశిఫలాలు

First Published Jul 1, 2020, 8:19 AM IST

ఈ జులై నెల రాశిఫలాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఓ రాశివారికి వృత్తి జీవనంలో పనులు తీవ్ర జాప్యం ఎదుర్కొందును. కొన్ని వివాదాలు మానసికంగా చికాకులు లేదా గౌరవ హాని కలుగచేయును.