ఫిబ్రవరి నెల రాశిఫలాలు

First Published Feb 1, 2021, 8:34 AM IST

ఫిబ్రవరి నెల రాశిఫలాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఓ రాశివారికి   ఈ నెలలో కుటుంబ సమస్యలు తగ్గుతాయి. మనస్పర్ధలు తొలగును. భాగస్వామ్య వ్యాపారములు ఈ మాసంలో కలసి వస్తాయి. వ్యాపారులకు ధనాదాయం పెరుగును. రుణాలు తీర్చగులుగుతారు. నూతన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు.