ఏప్రిల్ నెల రాశిఫలాలు: ఓ రాశివారికి ధనాదాయం పెరుగుతుంది..!

First Published Apr 1, 2021, 9:35 AM IST

ఏప్రిల్ నెల రాశిఫలాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఓ రాశివారికి ఈ నెలలో శరీర ఆరోగ్యం బాగుండును. మనసు ఉల్లాసంగా ఉండును. విందు వినోదాలలో పాల్గోనేదురు. వాహన  ప్రయాణాలలో జాగ్రత్త అవసరం. విద్యార్ధులకు పట్టుదల పెరుగుతుంది.