టాలీవుడ్ దర్శకుడు సాయి రాజేష్ మారుతీ రావు ఆత్మహత్యపై స్పందించాడు. వ్యంగ్యంగా మారుతీరావు చనిపోయిన రోజుని ఫాదర్స్ డేగా ప్రకటించాలని ఆయన డిమాండ్ చేసారు. అక్కడితో ఆగకుండా ఆయన ప్రేమను వ్యంగ్యంగా ఎక్కి పారేశారు. ఆయన తన పోస్టులో ఏమన్నారో మీరు కూడా ఒకసారి చూడండి. 

"18 ఏళ్ళు నిన్ను గారాబంగా పెంచాను...పెన్సిలు, రబ్బరు, బొట్టుబిళ్ళ, పప్పరమిట్టు....ఏది అడిగితే అది....ఇదంతా ఎందుకోసం ?? నేను ఏ మలపత్రాష్టుడిని తెచ్చినా.... తలదించుకొని తాళి కట్టించికొని ఆదర్శ నారిగా నిలుస్తావని...

ఏమన్నా అంటే...నీ భర్త ని చంపించావు అంటావే ? 20 లక్షలు ఒక కిరాయి హాంతకుడికి ఇచ్చినప్పుడు... అందులో ప్రతి నోటు...నాన్న ప్రేమతో తపించిపోయాయి.... అల్లుడిని చంపానే కానీ...నిన్ను కాదుగా...అక్కడైన నీకు నా ప్రేమ అర్థం కాలేదా ???

గర్భవతిగా ఉన్న కూతురు కోసం ఒక మర్డర్ చేయిస్తే... అది తండ్రి ప్రేమ...చనిపోయిన కుర్రాడి తండ్రిది మాత్రం కుట్ర అనుకునే గొర్రెగాళ్ళు నా అభిమానులు... వాళ్ళకే నా ప్రేమ అర్థం అయింది... నీకెందుకు కాలేదు...

పర్లేదు....నన్ను అభిమానిస్తున్న ప్రతి ఇంట్లో కూతురికి నేను తండ్రిగా వస్తా.... ప్రతి కొడుక్కి మామా గా వస్తా....."

అని ఘాటుగా దుమ్మెత్తి పోసాడు. అంతే కాకుండా నిన్న రాత్రి సైతం ఆయనొక పోస్టు పెట్టాడు. ఒక వ్యక్తి తనకు నీ కూతురు లేచిపోతే తెలుస్తుందా బాధ అంటే.. నీ పెళ్ళాం గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు నిన్ను నరికేస్తే ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించు అని మరొక పోస్టు పెట్టాడు. 

"A Guy Msg to me :
నీకో కూతురు ఉంది...15 ఏళ్లకే ప్రేమించి వెళ్ళిపోతే తెలుస్తుంది ఆ తండ్రి బాధ... తండ్రిలా ఆలోచించు
My reply :
నీకో పెళ్ళాం ఉంది...ఆమె నిండు గర్భంతో వున్నప్పుడు నిన్ను ఆమె ముందే నరికేస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది ఆమె బాధ...మనిషిలా ఆలోచించు" అని పోస్టు చేసాడు.