1.మేషం : వీరికి గోచారగ్రహస్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. వీరికి ద్వితీయార్థంలో వృత్తి, ఉద్యోగ విషయాలలో అనుకూలం. ఆరోగ్యం బావుంటుంది. వీరికి ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఆహార, విద్యా విషయాలలో సమయపాలన అవసరం. ధనలాభం సూచితం. గృహ, కుటుంబ విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. 2,3 తేదీల్లో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి సుబ్రహ్మణ్యారాధన, విష్ణ్వారాధన, లక్ష్మీ ఆరాధన, దత్తాత్రేయ పారాయణ, శివారాధన, దుర్గాస్తోత్ర పారాయణ మేలు.

2.వృషభం : వీరికి గోచారగ్రహస్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. సామాజిక సంబంధాలలో చక్కి అనుబంధం ఏర్పడును. జనసహకారం ప్రయోజనకరంగా ఉండును. ఆకస్మిక ధనలాభం సూచితం. గృహ, కుటుంబ విషయాలలో  జాగ్రత్త అవసరం. ఆరోగ్య విషయాలలో శ్రద్ధ అవసరం. క్రింది ఉద్యోగుల సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి. 4,5,6 తేదీల్లో ముఖ్య నిర్ణయాలు వాయిదా మంచిది. వీరికి ఆదిత్యహృదయ స్తోత్రపారాయణ, లక్ష్మీ ఆరాధన, శివారాధన శ్రేయస్కరం.

3. మిధునం : వీరికి గోచారగ్రహస్థితి ప్రతికూలం. వీరికి వృత్తి, ఉద్యోగ విషయాల్లో అనుకూలం. మాట విలువ పెరుగును. దాన ధర్మాలకు వ్యయం అధికంగా చేస్తారు. వీరికి ఆరోగ్య విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం.  విద్యార్థులకు శ్రమ అధికం. గృహ, కుటుంబ విషయాల్లో జాగ్రత్తగ మెలగాలి. సామాజిక సంబంధాల విషయాల్లో శ్రద్ధ అవసరం. 7,8,9 తేదీలలో ముఖ్య నిర్ణయాలను వాయిదా  మంచిది. వీరికి నవగ్రహ స్తోత్ర పారాయణ, ఆదిత్యహృదయ స్తోత్ర పారాయణ, విష్ణ్వారాధన, లక్ష్మీ ఆరాధన, శివారాధన, దుర్గాస్తోత్ర పారాయణ శ్రేయస్కరం.

4. కర్కాటకం : వీరికి గోచారగ్రహస్థితి అనుకూలం. పోటీరంగంలో విజయావకాశాలు అధికం. గృహ, కుటుంబ విషయాలు ఆనందప్రదంగా ఉండును. సంతానవర్గం పురోభివృద్ధి ఉండును. వృత్తి, ఉద్యోగ విషయాల్లో చక్కని అభివృద్ధి ఉండును. వీరికి సొంత విషయాల్లో చక్కి అభివృద్ధి ఉంటుంది. ధనలాభం సూచితం. విద్యార్థులకు మంచి సమయం. 10,11 తేదీల్లో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా. వీరికి సుబ్రహ్మణ్యారాధన, దుర్గాస్తోత్ర పారాయణ శ్రేయస్కరం.

5. సింహం : వీరికి గోచారగ్రహస్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. పోటీరంగంలో విజయావకాశాలు ఉండును. గృహ, కుటుంబ విషయాల్లో ఆనందప్రద వాతావరణం నెలకొనును. దూర ప్రయాణాలకు ఆస్కారం. సంతానవర్గం  విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొటాంరు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. విద్యార్థులు అధిక శ్రమతో ఫలితాల సాధన ఉంటుంది. 12,13,14 తేదీల్లో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా. వీరికి సుబ్రహ్మణ్యారాధన, విష్ణ్వారాధన, దత్తాత్రేయ ఆరాధన, శివారాధన, దుర్గాపారాయణ శ్రేయస్కరం.

6. కన్య : వీరికి గోచారగ్రహస్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. విద్యార్థులకు ఉత్తమ సమయం. గృహ, కుటుంబ విషయాల్లో ఆనందప్రద వాతావరణం . పెద్దల నుండి సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి. స్థిరాస్థి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వీరు ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. భాగస్వామ్య వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. 15,16 తేదీల్లో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా. వీరికి ఆదిత్యహృదయ స్తోత్ర పారాయణ, సుబ్రహ్మణ్యారాధన, దత్తాత్రేయ స్తోత్ర పారాయణ, శివారాధన శ్రేయస్కరం.

7. తుల : వీరికి గోచారగ్రహస్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. జనసహకారం ప్రథమార్థంలో ప్రయోజనకరం. పోటీరంగంలో విజయావకాశాలు. గృహ, కుటుంబ విషయంలో ఆనందప్రద వాతావరణం ఉంటుంది. ఇతరులతో మ్లాడేటప్పుడు ఆచి, తూచి వ్యవహరించాలి. సేవకజన సహకారం ప్రయోజనకరంగా ఉండును. వృత్తి ఉద్యోగాదుల్లో జాగ్రత్త అవసరం. విద్యా ఆహార విషయాల్లో సమయపాలన మంచిది. 17,18 తేదీల్లో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా. వీరికి విష్ణ్వారాధన, దుర్గాస్తోత్రపారాయణ, గణపతి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

8. వీరికి గోచారగ్రహస్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం జనసహకారం ప్రయోజనకరంగా ఉండును. గృహ, కుటుంబ విషయాల్లో ఆనందప్రద వాతావరణం.  దూర ప్రయాణాలకు ఆస్కారం. ఇతరులతో మ్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. విద్యార్థులు ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తారు. సంతానం విషయంలో ఆనందంగా ఉంటుంది. 19,20 తేదీల్లో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి సుబ్రహ్మణ్యారాధన, దత్తాత్రేయ స్తోత్రపారాయణ, శివారాధన, దుర్గాస్తోత్ర పారాయణ మంచిది.

9. ధనుస్సు : వీరికి గోచారగ్రహస్థితి ప్రతికూలం. గృహ, కుటుంబ విషయాల్లో ఆనందప్రదం. సేవకజన సహకారం లభిస్తుంది. విద్యార్థులు శ్రమతో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తారు. దాన ధర్మాలు చేయాలి. అనుకోని ఖర్చులు. జాగ్రత్త అవసరం. ఆరోగ్య విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. 21,22 తేదీల్లో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా.  ఆదిత్యహృదయస్తోత్ర పారాయణ, సుబ్రహ్మణ్యారాధన, విష్ణ్వారాధన, దత్తాత్రేయ స్తోత్ర పారాయణ, శివారాధన, దుర్గాస్తోత్ర పారాయణ శ్రేయస్కరం.

10. మకరం : వీరికి గోచారగ్రహస్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. సోదరసహకారం ప్రయోజనకరంగా ఉండును. గృహ కుటుంబ విషయాల్లో ఆనందప్రద వాతావరణం. మిత్రుల వలన ఆర్థిక లాభాలు ఉంటాయి. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త పడాలి. విద్యార్థులు అధిక శ్రమతో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త  23,24 తేదీల్లో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా వీరికి ఆదిత్య హృదయ స్తోత్ర పారాయణ విష్ణ్వారాధన, శివారాధన, దుర్గాస్తోత్ర పారాయణ శ్రేయస్కరం.

11. కుంభం : వీరికి గోచార గ్రహస్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. పోటీరంగంలో విజయావకాశాలు. ఆర్థిక లాభాలు సూచితం. ఇతరుల సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి. గృహ, కుటుంబ విషయాల్లో వీరికి సామాన్యం. వృత్తి ఉద్యోగ విషయాల్లో ప్రోత్సాహకర వాతావరణం  సమయానికి పనులు పూర్తి అవుతాయి. విద్యార్థులకు అనుకూల సమయం. 25,26 తేదీల్లో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. సుబ్రహ్మణ్యారాధన, లక్ష్మీ ఆరాధన, దత్తాత్రేయ  పారాయణ, గణపతి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

12. మీనం : వీరికి శీఘ్రగమన గోచార గ్రహస్థితి శుభాశుభ మిశ్రమం. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పదోన్నతి, ఆర్థిక లాభాలు. విద్యార్థులకు ఉత్తమ సమయం. గృహ, కుటుంబ విషయాల్లో ఆనందప్రద వాతావరణం. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. మ్లాడేటప్పుడు ఆచి, తూచి వ్యవహరించాలి. పిల్లల అభివృద్ధి ఆనందప్రదంగా ఉండును. 27,28 తేదీల్లో ముఖ్య నిర్ణయాల వాయిదా మంచిది. వీరికి సుబ్రహ్మణ్యారాధన, శివారాధన, దుర్గాస్తోత్ర పారాయణ శ్రేయస్కరం.

డా.ఎస్.ప్రతిభ