డా.యం.ఎన్.చార్య - ప్రముఖ అంతర్జాతీయ జ్యోతిష ,జాతక,వాస్తు శాస్త్ర పండితులు -శ్రీమన్నారాయణ ఉపాసకులు. సునంద రాజన్ జ్యోతిష ,జాతక,వాస్తు కేంద్రం.తార్నాక -హైదరాబాద్ - ఫోన్:  9440611151

స్వస్తి శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం ద్వాదశ రాశులవారికి ఆదాయ, వ్యయాది నిర్ణయం.

మేషరాశి ( Aries ) వారికి 2021-2022
ఆదాయం – 8
వ్యయం – 14
రాజపూజ్యం – 4
అవమానం – 3

వృషభరాశి ( Taurus ) వారికి 2021-2022
ఆదాయం – 2
వ్యయం – 8
రాజపూజ్యం – 7
అవమానం – 3

మిథునరాశి ( Gemini ) వారికి 2021-2022
ఆదాయం – 5
వ్యయం – 5
రాజపూజ్యం – 3
అవమానం – 6

కర్కాటకరాశి ( Cancer ) వారికి 2021-2022
ఆదాయం – 14
వ్యయం – 2
రాజపూజ్యం – 6
అవమానం – 6

సింహరాశి ( Leo ) వారికి 2021-2022
ఆదాయం – 2
వ్యయం – 11
రాజపూజ్యం – 2
అవమానం – 2

కన్యారాశి ( Virgo ) వారికి 2021-2022
ఆదాయం – 5
వ్యయం – 5
రాజపూజ్యం – 5
అవమానం – 2  

తులారాశి (  Libra ) వారికి 2021-2022
ఆదాయం – 2
వ్యయం – 8
రాజపూజ్యం – 1
అవమానం – 5

వృశ్చిక ( Scorpio ) రాశి 2021-2022
ఆదాయం – 8
వ్యయం – 14
రాజపూజ్యం – 4
అవమానం – 5

ధనస్సురాశి ( Sagittarius ) వారికి 2021-2022
ఆదాయం – 11
వ్యయం – 5
రాజపూజ్యం – 7
అవమానం – 5

మకరరాశి ( Capricorn ) వారికి 2021-2022
ఆదాయం – 14
వ్యయం – 14
రాజపూజ్యం – 3
అవమానం – 1 

కుంభరాశి ( Aquarius ) వారికి 2021-2022
ఆదాయం – 14
వ్యయం – 4
రాజపూజ్యం – 6
అవమానం – 1

మీనరాశి ( Pisces ) వారికి 2021-2022
ఆదాయం – 11
వ్యయం – 5
రాజపూజ్యం – 2
అవమానం – 4