తెలంగాణ అసెంబ్లీ రద్దు...గవర్నర్ తో సీఎం భేటీ (ఫోటోలు)

governor
kcr and governor
kcr and governor
kcr and governor
kcr and governor
kcr
kcr and governor
kcr and governor
governor
kcr and governor
First Published 6, Sep 2018, 2:52 PM IST